Jaren Misjonshus

Norsk Luthersk Misjonssamband

Formiddagstreff

Formiddagstreff arrangeres hver siste torsdag i måneden kl 12.00.

Vi samles til sang, andakt og sosialt samvær med bevertning, og holder på et par timers tid.

Har du lyst til å komme en tur er du hjertelig velkommen.

For info eller ved spørsmål, se Kontakt oss