Jaren Misjonshus

Norsk Luthersk Misjonssamband

SøndagsLIV

SøndagsLIV

SøndagsLIV - Levende, Inspirert, Varmt

Vi er en levende menighet som er inspirert av Gud
og som “gir varme til folk rundt oss”.

Vi inviterer til moro, inspirasjon  – VELKOMMEN!

Se Facebook for mer informasjon.
 
Kontaktinformasjon til SøndagsLIV